Friday
14
AUG
10:30pm
18 & up
Hyena's Dallas - Dallas, TX
$12.00 to $17.00 +fee
BUY
Friday
14
AUG
10:30pm
18 & up
Hyena's Fort Worth - Fort Worth, TX
$10.00 +$1.50
BUY
Saturday
15
AUG
8:00pm
18 & up
Hyena's Fort Worth - Fort Worth, TX
$10.00 +$1.50
BUY
Saturday
15
AUG
7:00pm
All Ages
Rail Club - Fort Worth, TX
$12.00 +$1.50
BUY
Saturday
15
AUG
7:00pm
All Ages
BUY
Saturday
15
AUG
8:00pm
18 & up
Hyena's Dallas - Dallas, TX
$12.00 to $17.00 +fee
BUY
Saturday
15
AUG
7:30pm
All Ages
BUY
Saturday
15
AUG
10:30pm
18 & up
Hyena's Fort Worth - Fort Worth, TX
$10.00 +$1.50
BUY
Saturday
15
AUG
10:30pm
18 & up
Hyena's Dallas - Dallas, TX
$12.00 to $17.00 +fee
BUY
Sunday
16
AUG
4:00pm
All Ages
Dan's Silverleaf - Denton, TX
$10.00 +$1.50
BUY